Keberagaman Hendaknya menjadi Pemersatu

Pengurus PC LDII Jatinangor Sumedang  melakukan  silaturahim ke kantor kecamatan Jatinangor pada hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 13.40-14.40 wib. Kantor kecamatan dulu bernama  Cikeruh ini berlokasi di Jalan Ir. Soekarno  Jatinangor Sumedang (di depan kampus UNPAD).

Rombongan tsb  terdiri dari Ketua PC LDII Jatinangor, H. Abdul Faqih, Biro Dakwah, Sunarto, Biro Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Saeful, dan Bidang Pemuda dan Olahraga, M. Affan serta M. Hafis diterima oleh Camat Jatinangor, Syarif Efendi Badar, S.Sos, M.Si.

Dalam kegiatan itu, Ketua PC LDII memperkenalkan pengurus  satu persatu. Ketua memaparkan program LDII untuk melakukan komunikasi dan silaturahmi lebih intens.  Camat pernah suatu satu hadir dalam undangan LDII di kelurahan terdahulu, telah mengenal LDII.  Menurut beliau, di Jatinangor, ada banyak perbedaan dan keragaman yang ada harus disikapi. Berbagai suku, adat-istiadat, dan budaya ada di sini, seyogyanya bukan untuk pertentangkan tetapi menjadi alat pemersatu. Boleh jadi, miniatur Indonesia ada di sini.  Pendeknya kita harus satu berpadu. Obrolan itu berlangsung hangat dan menarik.

Jatinangor merupakan kecamatan yang berada di kabupaten Sumedang lebih terasa afmosfer pendidikannya. Karena di sini berdiri perguruan tinggi terkemuka di Nusantara, seperti Universitas Padjadjaran, IPDN, ITB, dan Ikopin di Jatinangor. Ada kampus LAN (Lembaga Adminsitrasi Negara) dan Kopertis IV (tempat pendidikan  bagi PNS dan dosen) juga berdiri di sini.   (faqih/dan/Redaksi)